Anadolu Medeniyetleri Müze Gezisi

Görerek ve yaşayarak öğrenmek eğitimin en temel argümanlarındandır anlayışı ile Ortaokul öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler Dersinde öğrendiklerini müze gezisi ile pekiştirmiş oldu.

            Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini en iyi yansıtan müzelerden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezmek hepimiz için öğretici ve heyecan vericiydi. Müzede bulunan koleksiyonlar incelenirken aynı zamanda öğrencilere koleksiyonlarda bulunan tarihi nesne ve objeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Anadolu’da kurulmuş olan Hitit, Frig ve Urartu medeniyetlerinin kültürleri ve yaşam şekilleri hakkında çıkarımlarda bulunulması sağlandı.

            Müzede geçici bir süre için Türkiye’ye getirilen 1969 yılında Kazakistan’da bulunan ve tarihi milattan önce 5.yüzyıla kadar giden “Altın Elbiseli Adam” isimli zırhta okulumuzun öğrencilerince incelendi. Orta Asya’da kurulan Türk medeniyetleri ile diğer göçebe ve yerleşik medeniyetlere dair oldukça önemli bilgiler veren bu eserler, öğrencilerin o dönemin yaşamını, kullanılan araç gereçlerini anlamalarına yardımcı oldu.