Rusya’yı Tanıyalım

Çocuk, içinde bulunduğu toplumun kurallarını, gelenek ve göreneklerini önce aile içinde görür ve öğrenir. Okul döneminde olan bir çocuğun arkadaşları ile konuşması ya da oynaması esnasında bile bu öğrendiği kültürel öğeleri tek tek uyguladığını açıkça görebilmekteyiz. Ayrıca arkadaşlarının da kendi aile yapılarını oyun sırasında karşılıklı etkileşimlerinde görmekte ve aralarındaki farklılıkları seçmekte zorluk çekmeyiz. Böylece kültür farklılığı en küçük bir olayda açık bir şekilde önümüzde sergilenmektedir. Ülke içinde kültürel farklılıklar olduğu gibi ülkeler arasında da oldukça yoğun farklar görülmektedir. Bu farklılıklar bazen yemek, bazen giyim, bazen düşünce, bazen duygular şeklinde dışarıdan görülebilir. Farklı kültürleri fazlaca barındıran bir sınıf olarak bu kültürlerin tanıtılmasına önem veriyoruz. Bu etkinliğimizde Rusya’dan gelip Türkiye’ye yerleşen bir öğrencimiz arkadaşlarına Rusya’nın tarihi yapılarını, parklarını, bahçelerini tanıtıyor. Bu sayesinde çocuklarımızda öz güven artıyor ve birbirlerine sorular sorarak aralarında bilgi alışverişi sağlanıyor. Bunların yanı sıra çocuklarımızın tartışma, eleştirel düşünme, geri bildirim alma ve verme becerilerine de katkı sağlamaktadır.