3 Boyutlu Modelleme ve Düşünme

3 Boyutlu düşünme-modelleme erken yaşta uyandırılması gereken öğrencilerin bilişsel düzeylerine ve soyut düşünme becerilerine olumlu etki yapan bir yetenektir. STEM derslerimizde ortaokul öğrencilerimiz ile birlikte 3 boyutlu tasarımlar oluşturuyor.Kişisel tasarımlarımızı sergiliyoruz. Tinkercad yazılımı üzerinden kişiye özel anahtarlık,bardak ve kalemlik tasarımları gerçekleştirdik.