Drama ile Yaparak ve Yaşayarak Öğreniyoruz

Ezbere dayalı bir eğitim en başta öğrencinin derse olan ilgi ve motivasyonunu düşünmekle birlikte aynı zamanda zihinsel gelişimini, iletişim becerisini, paylaşmasını, araştırma ve sorgulamasını da engeller. Drama ise öğrenciyi her anlamda geliştiren, toplumda sağlıklı bir şekilde yer edinmesini sağlayan başlı başına yetiştirici bir eğitim alanıdır.

TEMA’da drama ile birlikte öğrenciler günlük yaşamda karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri durumları ve bu durumlarda uygulamaları gerekenleri rol oynama, doğaçlama, dramatizasyon, dramatik oyun gibi iletişimin daima interaktif bir şekilde kullanıldığı yöntemlerle yaparak ve yaşayarak eğlenceli bir şekilde öğrenirler. Bizler TEMA’da oyunlarla birlikte öğrenilen tüm bilgilerin yaşam boyu kalıcı olacağına inanıyor ve dramanın eğitimde ki öneminin bilincinde olarak daima derslerimizde dramaya gerekli değeri vererek kendisini iyi ifade edebilen, özgüveni yüksek, takım çalışmasına kıymet veren, sorumluluk sahibi, dinleme becerisini edinen, empatik ve eleştirel düşünebilen, milli ve manevi bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.