Meslekler

Yaparak yaşayarak öğrenmek, deneyime, keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir sistemdir. Deneyimle öğrenme süreci aynı zamanda öğrenciye birey olma, öz güvenle kendini ve yeteneklerini ifade etme fırsatı vermektedir. Hayat Bilgisi dersi kapsamında öğrenciler mesleklerle ilgili araştırma yaptı. Araştırmalarını sınıfta arkadaşlarına sunarken de her biri mesleğine uygun kostümler tasarlayarak onları giydi. Bu sayede öğrenciler yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgileri doğal yollarla ve deneyimle kavrama şansını yaşamıştır.